Partners

GoodPlanet

Sinds 1997 inspireert GoodPlanet Belgium jong en oud om zich in te zetten voor een duurzame samenleving, door expertise te delen en positieve acties te ondernemen.
GoodPlanet ontwikkelt en begeleidt projecten, vormingen en lespakketten rond alle duurzaamheidsthema's (consumptie en afvalbeheer, energie en klimaat, mobiliteit, natuur en biodiversiteit, samenleven, voeding en water).
De organisatie richt zich daarbij in de eerste plaats naar kinderen en jongeren. Jaarlijks sensibiliseren de educatief medewerkers meer dan 300.000 kinderen en jongeren. GoodPlanet is eveneens partner van bedrijven die actief hun maatschappelijke rol opnemen en zet sensibiliserende acties op naar een breed publiek. Zo worden jaarlijks ook 50.000 volwassenen bereikt. Naast deze aanzienlijke impact op individueel en groepsniveau (bedrijven, scholen, verenigingen en openbare besturen), streeft GoodPlanet ook naar een meer structurele impact op onze maatschappij. De creatieve ideeën van GoodPlanet inspireerden al menig beleidsmaker.

Méér info: www.goodplanet.be

Thon Hotels

Thon Hotels is zich ten volle bewust van het feit dat de natuurlijke bronnen niet onuitputtelijk zijn en van de inpact van de sector op het milieu. Om die impact te counteren heeft Thon hotels werk gemaakt van een milieupolitiek die er op gericht is de voetafdruk te verkleinen, zonder daarbij in te boeten aan kwaliteit.

Méér info: www.thonhotels.be